Prijs aansluiting riolering

Hallo,Na een heel aantal mails en telefoongesprekken naar de technische dienst , kreeg ik dan toch een offerte voor aansluiting op de riolering. Aansluitingskosten riolering posts sep. Wat kosten je nutsvoorzieningen? Tijdig je aanvraag doen is de boodschap, maar hoeveel kosten deze aansluitingen ? We vroegen dit na voor elektriciteit, riolering en gas bij .

Vergunning: Voor een aansluiting op de riolering dient een aanvraag worden gedaan. Na toetsing wordt er een aansluitvergunning afgegeven. Aanvraag aansluiting riolering.

De kostprijs van je rioolaansluiting is afhankelijk van je gemeente. De prijs wordt je medegedeeld in een brief die wij . Keuring aansluiting riolering. De keurder kijkt de documenten na en controleert je riolering.

De kost voor het aansluiten van je privéwaterafvoer op het rioleringsnet verschilt per gemeente.

Contacteer ons voor een gratis en vrijblijvende offerte. Hebt u een nieuwbouwhuis of een nieuw bedrijfspand? Ik moet alle kosten voor het openbreken en herstellen van de straat en voor het leggen van riolering op openbaar domein voor mijn rekening . Voor een nieuwe (huis) aansluiting op de riolering dient een aanvraagformulier te worden ingevuld.

Dit formulier is beschikbaar bij de balie van het stadskantoor . Een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool vraagt u aan bij de gemeente. Een huisaansluiting is een verbindingsriolering tussen een private riolering (vb van de woning) en de stadsriolering. Indien uw woning in een zone ligt waar openbare riolering aanwezig is of waar er plannen zijn voor de aanleg ervan, dan is een aansluiting op het openbaar . De gemeente zorgt voor de aanleg, het onderhou de ontstopping en de vervanging van het riool.

Of een woning moet aangesloten worden op de riolering wordt bepaald door het. Wanneer u een rioolaansluiting wilt laten maken op het gemeentelijke hoofdriool moet meestal in de openbare ruimte worden gegraven.

Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering ? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering. Daarom bent u verplicht om aan te sluiten op de gemeentelijke riolering.

Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig?

Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Richtlijnen voor de aansluiting van de riolering. De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare . De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de huisaansluiting op eigen erf.

Het beheer en onderhoud van het gedeelte van de rioolaansluiting in de openbare ruimte wordt uitgevoerd onder eindverantwoording en voor rekening van de . Woningen of andere bouwwerken in de gemeente dienen zowel een rioolaansluiting te hebben voor het afvoeren van het vuilwater als voor het hemelwater. Ieder pand (woning of bedrijf) moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk rioleringssysteem. De riolering op jouw eigen terrein wordt daarmee . Op deze pagina kunt u uw aanvraag voor aansluiting regelen.

Wilt u voor uw woning, bedrijf of gebouw een rioolaansluiting aanvragen?